ที่ เขตเทศบาล ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 0 5 5 10 41 10 3 2 54
2 เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 0 5 3 8 32 11 4 1 47
3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 0 4 3 7 29 7 1 3 37
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 0 3 5 8 36 8 7 3 51
5 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 0 3 4 7 39 7 3 0 49
6 เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 0 3 2 5 29 10 2 1 41
7 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 3 2 5 23 13 5 0 41
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 0 3 2 5 21 5 3 1 29
9 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 0 3 1 4 19 4 2 1 25
10 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 0 3 0 3 23 7 6 1 36
11 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 2 2 4 20 9 1 0 30
12 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 0 2 2 4 15 6 3 3 24
13 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 2 1 3 20 7 5 4 32
14 เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 0 2 1 3 19 11 2 3 32
15 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 0 2 0 2 17 4 4 0 25
16 เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 0 1 2 3 19 9 1 2 29
17 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 0 1 2 3 15 5 2 2 22
18 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 0 1 1 2 16 7 8 2 31
19 เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 0 1 1 2 13 8 1 3 22
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 0 1 1 2 7 3 4 0 14
21 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 0 1 0 1 13 11 2 4 26
22 เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 0 1 0 1 8 12 4 2 24
23 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 0 1 0 1 6 7 3 2 16
24 เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 0 1 0 1 6 3 0 2 9
25 เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 0 1 0 1 4 1 3 2 8
26 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 0 1 0 1 4 1 1 1 6
27 เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 0 1 0 1 3 2 1 1 6
28 เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 0 0 2 2 13 7 7 1 27
29 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 0 0 2 2 13 3 1 0 17
30 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 0 0 1 1 19 10 6 4 35
31 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 0 0 1 1 18 5 2 2 25
32 เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 0 0 1 1 12 11 6 1 29
33 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 0 0 1 1 12 11 4 2 27
34 เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 0 0 1 1 10 9 7 1 26
35 เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 1 1 10 8 4 1 22
36 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 0 0 1 1 8 5 2 2 15
37 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0 1 1 8 2 1 1 11
38 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 0 0 1 1 7 7 9 3 23
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 0 0 1 1 6 5 2 2 13
40 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 1 1 5 3 0 2 8
41 เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 0 0 1 1 3 3 2 3 8
42 เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 1 1 3 2 2 3 7
43 เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0 23 8 6 2 37
44 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 15 7 3 1 25
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 13 11 6 2 30
46 เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 13 6 5 1 24
47 เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 11 10 1 0 22
48 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 10 10 4 3 24
49 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 10 4 6 2 20
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 8 6 3 4 17
51 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 7 4 5 2 16
52 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 7 2 4 2 13
53 เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 6 4 3 3 13
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0 6 3 2 1 11
55 เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 0 0 0 0 5 10 5 2 20
56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 5 6 3 2 14
57 เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 5 5 6 4 16
58 เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 5 5 3 4 13
59 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 5 3 1 1 9
60 เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 4 5 4 2 13
61 เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 4 2 4 3 10
62 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0 4 2 0 0 6
63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 4 1 4 3 9
64 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 4 1 3 1 8
65 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
66 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 3 5 3 4 11
67 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 3 5 1 0 9
68 เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 0 0 0 0 3 3 2 2 8
69 เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 3 2 2 3 7
70 เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 3 1 2 0 6
71 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
72 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 3 0 1 0 4
73 เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 2 8 2 2 12
74 เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 0 0 0 0 2 3 3 0 8
75 เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 2 1 3 3 6
76 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 2 1 2 3 5
77 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 2 1 1 2 4
78 เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 2 1 1 2 4
79 เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
80 เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
81 เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
82 เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 2 0 5 5 7
83 เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 2 0 3 0 5
84 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 0 0 0 0 2 0 3 0 5
85 เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 0 0 0 0 2 0 2 5 4
86 เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
87 เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 1 6 3 4 10
88 เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 1 4 2 2 7
89 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 4 1 2 6
90 เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 1 3 4 2 8
91 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0 0 0 1 3 0 2 4
92 เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 2 4 1 7
93 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
94 เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 1 1 4 3 6
95 เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
96 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 0 6 2 1 8
97 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 0 3 3 2 6
รวม 0 57 57 114 880 465 281 170 1,626