ที่ เขตเทศบาล ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 0 8 8 16 62 14 4 2 80
2 เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 0 7 5 12 54 20 8 3 82
3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 0 6 4 10 51 14 1 5 66
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 0 5 8 13 55 20 11 4 86
5 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 0 5 7 12 60 18 4 3 82
6 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 5 3 8 39 24 6 1 69
7 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 0 4 2 6 43 14 8 2 65
8 เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 0 3 5 8 49 21 6 1 76
9 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 3 4 7 32 17 3 2 52
10 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 0 3 4 7 29 11 6 3 46
11 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 0 3 3 6 31 14 11 2 56
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 0 3 3 6 26 6 3 1 35
13 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 3 2 5 31 20 9 5 60
14 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 0 3 1 4 23 19 7 2 49
15 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 0 3 1 4 22 9 5 1 36
16 เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 0 3 1 4 21 11 2 3 34
17 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 0 2 3 5 31 11 9 2 51
18 เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 0 2 2 4 32 17 3 2 52
19 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 0 2 2 4 22 9 2 2 33
20 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 0 2 1 3 32 13 4 1 49
21 เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 0 2 1 3 26 20 6 3 52
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 0 2 1 3 11 4 6 1 21
23 เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 0 1 3 4 22 17 9 1 48
24 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 0 1 2 3 25 18 8 4 51
25 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 0 1 2 3 25 13 9 4 47
26 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 0 1 2 3 25 3 1 0 29
27 เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 0 1 1 2 13 10 2 2 25
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 1 0 1 16 16 7 3 39
29 เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 0 1 0 1 12 20 5 2 37
30 เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 0 1 0 1 11 18 7 4 36
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 0 1 0 1 10 3 3 1 16
32 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 0 1 0 1 8 16 7 2 31
33 เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 1 0 1 8 5 7 3 20
34 เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 0 1 0 1 6 7 3 4 16
35 เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 0 1 0 1 4 1 3 2 8
36 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 0 1 0 1 4 1 1 1 6
37 เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 0 1 0 1 3 2 1 1 6
38 เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 0 0 3 3 21 11 12 1 44
39 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 0 0 1 1 26 18 10 5 54
40 เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 0 0 1 1 23 19 9 2 51
41 เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 1 1 15 12 6 1 33
42 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0 1 1 11 5 2 1 18
43 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 0 0 1 1 9 12 11 4 32
44 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 0 0 1 1 8 10 3 3 21
45 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 1 1 7 3 0 2 10
46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 0 0 1 1 6 6 3 2 15
47 เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 0 0 1 1 5 6 3 3 14
48 เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 1 1 3 3 3 3 9
49 เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0 35 20 9 2 64
50 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 21 15 7 1 43
51 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 16 10 7 2 33
52 เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 14 8 6 1 28
53 เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 13 10 5 0 28
54 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 12 13 6 4 31
55 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 9 5 5 3 19
56 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 8 4 4 2 16
57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 7 8 6 3 21
58 เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 6 7 8 4 21
59 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 6 7 1 1 14
60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 5 6 6 3 17
61 เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 5 5 6 2 16
62 เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 5 4 4 3 13
63 เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 0 0 0 0 5 4 2 2 11
64 เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 4 9 7 4 20
65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 4 7 3 5 14
66 เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 0 0 0 0 4 6 4 0 14
67 เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 4 4 2 3 10
68 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0 4 2 1 0 7
69 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 4 1 3 1 8
70 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
71 เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 3 10 3 2 16
72 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 3 6 2 0 11
73 เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 3 1 5 5 9
74 เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 3 1 2 0 6
75 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
76 เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 3 0 4 0 7
77 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 3 0 1 0 4
78 เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 2 3 4 3 9
79 เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 2 1 3 3 6
80 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 2 1 2 3 5
81 เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 2 1 1 2 4
82 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 2 1 1 2 4
83 เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
84 เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
85 เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
86 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 0 0 0 0 2 0 3 0 5
87 เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 0 0 0 0 2 0 2 5 4
88 เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
89 เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 1 5 4 2 10
90 เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 1 4 2 2 7
91 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 4 1 2 6
92 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 1 3 3 2 7
93 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0 0 0 1 3 0 2 4
94 เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 2 4 1 7
95 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
96 เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
97 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0 0 8 2 1 10
รวม 0 94 94 188 1,354 798 415 196 2,567