ที่ เขตเทศบาล ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 62 14 4 2 80
2 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 60 18 4 3 82
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 55 20 11 4 86
4 เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 54 20 8 3 82
5 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 51 14 1 5 66
6 เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 49 21 6 1 76
7 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 43 14 8 2 65
8 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 39 24 6 1 69
9 เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 35 20 9 2 64
10 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 32 17 3 2 52
11 เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 32 17 3 2 52
12 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 32 13 4 1 49
13 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31 20 9 5 60
14 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 31 14 11 2 56
15 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 31 11 9 2 51
16 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 29 11 6 3 46
17 เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 26 20 6 3 52
18 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 26 18 10 5 54
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 26 6 3 1 35
20 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 25 18 8 4 51
21 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี 25 13 9 4 47
22 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 25 3 1 0 29
23 เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 23 19 9 2 51
24 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 23 19 7 2 49
25 เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 22 17 9 1 48
26 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 22 9 5 1 36
27 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 22 9 2 2 33
28 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 21 15 7 1 43
29 เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 21 11 12 1 44
30 เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 21 11 2 3 34
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 16 16 7 3 39
32 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 16 10 7 2 33
33 เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 12 6 1 33
34 เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 14 8 6 1 28
35 เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 13 10 5 0 28
36 เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 13 10 2 2 25
37 เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร 12 20 5 2 37
38 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 13 6 4 31
39 เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 11 18 7 4 36
40 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 11 5 2 1 18
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 11 4 6 1 21
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี 10 3 3 1 16
43 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 9 12 11 4 32
44 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี 9 5 5 3 19
45 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี 8 16 7 2 31
46 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 8 10 3 3 21
47 เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 5 7 3 20
48 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 8 4 4 2 16
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 8 6 3 21
50 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 7 3 0 2 10
51 เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 7 8 4 21
52 เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 6 7 3 4 16
53 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 6 7 1 1 14
54 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 6 6 3 2 15
55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 6 6 3 17
56 เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี 5 6 3 3 14
57 เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม 5 5 6 2 16
58 เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 4 4 3 13
59 เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 5 4 2 2 11
60 เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม 4 9 7 4 20
61 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 7 3 5 14
62 เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 4 6 4 0 14
63 เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 4 2 3 10
64 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี 4 2 1 0 7
65 เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 4 1 3 2 8
66 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 1 3 1 8
67 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี 4 1 1 1 6
68 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 4 1 1 0 6
69 เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี 3 10 3 2 16
70 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 6 2 0 11
71 เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 3 3 3 9
72 เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3 2 1 1 6
73 เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 1 5 5 9
74 เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 3 1 2 0 6
75 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร 3 1 0 0 4
76 เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 3 0 4 0 7
77 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 3 0 1 0 4
78 เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 3 4 3 9
79 เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 1 3 3 6
80 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 1 2 3 5
81 เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 1 1 2 4
82 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 2 1 1 2 4
83 เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 2 1 1 0 4
84 เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 2 1 0 0 3
85 เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 2 1 0 0 3
86 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 0 3 0 5
87 เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 0 2 5 4
88 เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม 2 0 1 0 3
89 เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 1 5 4 2 10
90 เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 4 2 2 7
91 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 4 1 2 6
92 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี 1 3 3 2 7
93 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 3 0 2 4
94 เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 2 4 1 7
95 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1 2 1 0 4
96 เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 1 1 1 3
97 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี 0 8 2 1 10
รวม 1,354 798 415 196 2,567