การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ2565
smileyการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ2565
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้กำหนดวันประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการประกวดแข่งขันฯดังกล่าวในวันที่ 17มิถุนายน2565 คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10:47 น.