แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
เป็นระหว่างวันที่19-21สิงหาคม2565 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงคลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15:41 น.