แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น.
ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่22กรกฎาคม2565

โดยเข้าไปลงทะเบียนการแข่งขันที่ 
เมนู เข้าระบบโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:08 น.