แจ้งการปรับแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แจ้งสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
ขอแจ้งการปรับแก้ไขเกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง
(
ระดับชั้นมัธยมศึกษา) คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:29 น.