แจ้งการลงทะเบียนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แจ้งการลงทะเบียนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1.ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้
   ไม่มีการแข่งขันในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.การลงทะเบียนการแข่งขันระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล1-3)
ให้เลือกลงทะเบียนระดับ
อนุบาล 1-3


ก่อนการปิดระบบขอให้สถานศึกษากรุณาตรวจสอบการลงทะเบียนให้เรียบร้อย
ขอบคุณครับ
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:28 น.