แจ้งหัวข้อการประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง
ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันแจ้งหัวข้อในการประกวดแข่งขัน
การกล่าวสุนทรพจน์
  คลิกที่นี่

 
วันพุธ ที่ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 13:40 น.