แจ้งการพิมพ์บัตรประจำตัว
เรียน สถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้เปิดระบบให้สามารถดำเนินการ
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
และบัตรประจำตัวครูผู้ควบคุม
โดยเข้าระบบโรงเรียน
                                                                         ขอขอบคุณครับ
วันจันทร์ ที่ 08 สิงหาคม 2565 เวลา 14:36 น.