แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อมูลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันจะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล

ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565เวลา 09.00 น.ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565
เวลา 17.00 น.
ขอให้แต่ละ อปท.ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยในช่วงเวลา
ที่เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล
                                                                                       
ขอบคุณครับ
วันจันทร์ ที่ 08 สิงหาคม 2565 เวลา 15:14 น.