แจ้งขนาดเวทีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เริงเล่นเต้น Dancer
เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
         ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขอแจ้งขนาดเวที
         กิจกรรมการประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer

        คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565 เวลา 12:46 น.