แจ้งหัวข้อในการประกวดแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง
ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันแจ้งหัวข้อในการประกวดแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์ 
คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11:38 น.