แผนผังบริเวณการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แผนผังบริเวณการจัดการแข่งขัน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  คลิกที่นี่
แผนผังบริเวณการจัดการแข่งขัน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
คลิกที่นี่
 
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12:35 น.