หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 742 19 ส.ค. 2565 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 7.30-8.30
2 003 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 742 20 ส.ค. 2565 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 7.30-8.30
3 004 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 742 21 ส.ค. 2565 9.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.30
4 005 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,ป.5/2 20 ส.ค. 2565 9.00-10.00 รายงานตัว 7.30-8.30 ลำดับที่ 1-40 ห้อง ป.5/1 ลำดับที่ 41-80 ห้อง ป.5/2
5 006 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3,ป.6/1 20 ส.ค. 2565 9.00-10.00 รายงานตัว 7.30-8.30 ลำดับที่ 1-40 ห้อง ป.5/3 ลำดับที่ 41-79 ห้อง ป.6/1
6 007 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 20 ส.ค. 2565 9.00-10.00 รายงานตัว 7.30-8.30
7 008 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 20 ส.ค. 2565 9.00-10.00 รายงานตัว 7.30-8.30


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.