เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
ตัวอย่างการส่งผลตรวจATK
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การแข่งขันโครงงาน
ระดับอนุบาล 1-3
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพ
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาไทย
การแข่งขันหุ่นยนต์
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
เด็กเล็ก
อนุบาล1-3
หุ่นยนต์
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
โครงงาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ส.ค. 2565
20 ส.ค. 2565
21 ส.ค. 2565
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งกำหนดการการส่งเอกสาร ที่เป็นตัวแทนระดับภาคกลาง
แจ้งข้อมูลและกำหนดการการส่งเอกสาร สำหรับ อปท./สถานศึกษา
ที่เป็นตัวแทนระดับภาคกลาง
   คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14:37 น.
แจ้งข้อมูลการแป็นตัวแทนภาคกลาง กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม
แจ้งข้อมูลการแป็นตัวแทนภาคกลาง (เพิ่มเติม)
กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม  
คลิกที่นี่
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11:03 น.
แผนผังบริเวณการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แผนผังบริเวณการจัดการแข่งขัน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  คลิกที่นี่
แผนผังบริเวณการจัดการแข่งขัน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
คลิกที่นี่
 
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12:35 น.
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เอกสารที่สถานศึกษาต้องเตรียมมาในวันแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:17 น.
แบบขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน / หนังสือรับรอง
แบบขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน คลิกที่นี่
แบบหนังสือรับรอง กรณีไม่มีสัญชาติไทย ​คลิกที่นี่
 
วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:13 น.
แจ้งหัวข้อในการประกวดแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง
ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันแจ้งหัวข้อในการประกวดแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์ 
คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11:38 น.
แจ้งขนาดเวทีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เริงเล่นเต้น Dancer
เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
         ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขอแจ้งขนาดเวที
         กิจกรรมการประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer

        คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565 เวลา 12:46 น.
แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อมูลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันจะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล

ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565เวลา 09.00 น.ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565
เวลา 17.00 น.
ขอให้แต่ละ อปท.ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยในช่วงเวลา
ที่เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล
                                                                                       
ขอบคุณครับ
วันจันทร์ ที่ 08 สิงหาคม 2565 เวลา 15:14 น.
แจ้งการพิมพ์บัตรประจำตัว
เรียน สถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้เปิดระบบให้สามารถดำเนินการ
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
และบัตรประจำตัวครูผู้ควบคุม
โดยเข้าระบบโรงเรียน
                                                                         ขอขอบคุณครับ
วันจันทร์ ที่ 08 สิงหาคม 2565 เวลา 14:36 น.
แจ้งหัวข้อการประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง
ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันแจ้งหัวข้อในการประกวดแข่งขัน
การกล่าวสุนทรพจน์
  คลิกที่นี่

 
วันพุธ ที่ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 13:40 น.
แจ้งหัวข้อการประกวดวาดภาพระบายสี (ระดับก่อนประถมศึกษา)
แจ้งการลงทะเบียนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แจ้งการปรับแก้ไขเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แจ้งการลงทะเบียนการข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แจ้งการประกวดแข่งขันโครงงานและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กำหนดการส่งเล่มโครงงาน/สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง
หมายเลขโทรศัพท์สอบถามข้อมูลในแต่ละกิจกรรมแข่งขัน
แบบประเมินความพึงพอใจ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ2565
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเทศบาล 132
จำนวนโรงเรียน 338
จำนวนทีม 2,803
จำนวนนักเรียน 8,071
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,350
จำนวนกรรมการ 282
ครู+นักเรียน 13,421
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,703
ประกาศผลแล้ว 94/99 (94.95%)
 

เว็บไซต์

 
สถานที่พัก/โรงแรม
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 49
เมื่อวาน 754
สัปดาห์นี้ 1,483
สัปดาห์ที่แล้ว 1,549
เดือนนี้ 4,866
เดือนที่แล้ว 10,817
ปีนี้ 47,713
ทั้งหมด 849,490