หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ เขต
1 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
3 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี
4 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5 เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
7 เทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
8 เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
10 เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
11 เทศบาลตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท
12 เทศบาลตําบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
13 เทศบาลตําบลหันคา จังหวัดชัยนาท
14 เทศบาลตําบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท
15 เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
16 เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
17 เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม
18 เทศบาลตำบลสามง่าม จังหวัดนครปฐม
19 เทศบาลตำบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม
20 เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
21 เทศบาลตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม
22 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
24 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
25 เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
26 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
27 เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี
28 เทศบาลเมืองไทรม้า จังหวัดนนทบุรี
29 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
30 เทศบาลตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี
31 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
33 เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี
34 เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
35 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
36 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี
37 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
38 เทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
39 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
40 เทศบาลตำบลคลองพระอุดม จังหวัดปทุมธานี
41 เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
42 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
43 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี
45 องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
46 เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี
47 เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
48 เทศบาลตำบลระแหง จังหวัดปทุมธานี
49 เทศบาลเมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
51 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
52 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
53 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
54 เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
55 เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
56 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
57 เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
59 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
61 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
62 เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
63 เทศบาลตำบลคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
64 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
65 เทศบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
66 เทศบาลตำบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
67 เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
68 เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
69 เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
70 เทศบาลตำบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
71 เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
72 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
73 เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
74 เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
75 เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
76 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
77 เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
78 เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี
79 เทศบาลตำบลเขางู จังหวัดราชบุรี
80 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี
81 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
82 เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
83 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี
84 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
85 เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
86 เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี
87 เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
88 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
89 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
90 เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
91 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี
92 เทศบาลตำบลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
93 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
94 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
95 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
96 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
97 เทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร
98 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
99 เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร
100 เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร
101 เทศบาลตำบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
102 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร
103 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
104 เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
105 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
106 เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี
107 เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
108 เทศบาลเมืองทับกวาง จังหวัดสระบุรี
109 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี
110 เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี
111 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี
112 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
113 เทศบาลตำบลหนองโดน จังหวัดสระบุรี
114 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
115 เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
116 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
117 เทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
118 เทศบาลตำบลทับยา จังหวัดสิงห์บุรี
119 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี
120 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
121 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
122 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี
123 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
124 เทศบาลตำบลทุ่งคลี จังหวัดสุพรรณบุรี
125 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
126 เทศบาลตำบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
127 เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
128 เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
129 เทศบาลตำบลโคกพุทรา จังหวัดอ่างทอง
130 เทศบาลตำบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
131 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ จังหวัดอ่างทอง
132 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.