หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 236 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หอประชุม 20 ส.ค. 2565 9.00-11.00 รายงานตัว 7.30-8.30
2 221 เริงเล่นเต้นDancer ปฐมวัย สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สนามบาสเกตบอล อาคาร 600 ที่นั่ง 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 5 - 49

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 50 - 96
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30
3 209 ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี สนามบาสเกตบอล อาคาร 600 ที่นั่ง 21 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 5 - 96
ช่วงเช้าเริ่มแข่ง 09.00 / ช่วงบ่ายเริ่มแข่ง 13.00 ลำดับแข่งที่ 5-50 รายงานตัว 07.30 - 08.30 ลำดับแข่งที่ 56-96 รายงานตัว 11.30 - 12.30
4 210 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (LEGO) ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปอาชา ห้อง ห้องประชุม 2 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30
5 211 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 761 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30
6 212 เดินตัวหนอน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 761 19 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.