หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 075 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 724 19 ส.ค. 2565 09.00-12.00(ลำดับแข่งที่ 1-44),13.00-16.00(ลำดับแข่งที่ 46-99) รายงานตัว 07.30-08.30น.(ลำดับแข่งที่ 1-44),รายงานตัว11.00-12.00 น.(ลำดับแข่งที่ 46-99)
2 076 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 724 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00(ลำดับแข่งที่ 1-49),13.00-16.00(ลำดับแข่งที่ 53-96) รายงานตัว 07.30-08.30(ลำดับแข่งที่ 1-49),รายงานตัว11.00-12.00 น.(ลำดับแข่งที่ 53-96)
3 077 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 724 21 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.