หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 239 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 7 ห้อง 771 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30 น. (การแต่งกายให้นักเรียนใส่ชุดพละ)
2 240 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น ชั้น 7 ห้อง 771 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30 น. (การแต่งกายให้นักเรียนใส่ชุดพละ)
3 241 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ศิลปอาชา ห้อง ประชุมศิลปอาชา 2 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น.
4 242 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ศิลปอาชา ห้อง ประชุมศิลปอาชา 2 20 ส.ค. 2565 13.00-16.00 รายงานตัว 11.00-12.00 น.
5 243 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ศิลปอาชา ห้อง ประชุมศิลปอาชา 2 20 ส.ค. 2565 13.00-16.00 รายงานตัว 11.00-12.00 น.น.


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.