หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 237 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดม สนามเขียวหน้าอาคารวิทยบริการ 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
2 238 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดม สนามเขียวหน้าอาคารวิทยบริการ 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
3 099 การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หอประชุม 21 ส.ค. 2565 9.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.30
4 100 การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี อาคารศิลปะไทย ห้อง112,113,114 อาคารจิตรกรรม ห้อง 312-314 21 ส.ค. 2565 9.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.30
5 101 การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี อาคารศิลปะไทย ห้อง 112,113,114 20 ส.ค. 2565 9.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.30
6 102 การวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี อาคารจิตรกรรม ห้อง 312-314 20 ส.ค. 2565 9.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.30
7 106 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ศิลปอาชา 19 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
8 109 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ศิลปอาชา 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
9 222 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ศิลปอาชา 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
10 113 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 21 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
11 114 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 21 ส.ค. 2565 13.00-16.00 รายงานตัว 11.30-12.30
12 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารอำนวยการ ห้อง ลีลาศ 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 2 - 37

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 56 - 96
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
13 117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารอำนวยการ ห้อง ลีลาศ 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.