หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 20 ส.ค. 2565 9.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.30
2 060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 19 ส.ค. 2565 9.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.30
3 061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส 19 ส.ค. 2565 13.00-16.00 รายงานตัว 11.30-12.30
4 063 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น ล่าง 19 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
5 064 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น ล่าง 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
6 065 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น ล่าง 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
7 066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 19 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
8 067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
9 068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 21 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
10 069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 19 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
11 070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
12 071 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงอาหาร ชั้น บน 21 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
13 072 การจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปอาชา ห้อง ประชุม2 19 ส.ค. 2565 14.00-16.00 รายงานตัว (12.30-13.30)


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.