หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 081 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 745 20 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 7.30-8.30
2 082 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 745 21 ส.ค. 2565 9.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.30
3 083 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 745 21 ส.ค. 2565 13.00 เป็นต้นไป 11.30-12.30
4 078 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 744 20 ส.ค. 2565 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 7.30-8.30
5 079 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 744 21 ส.ค. 2565 9.00-14.00 รายงานตัว 7.30-8.30
6 080 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 744 21 ส.ค. 2565 14.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.30
7 087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส คอร์ดสอง 20 ส.ค. 2565 13.00-16.00 รายงานตัว 11.30-12.30
8 084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามฟุตซอล 19 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 4 - 42

20 ส.ค. 2565
ลำดับที่ 56 - 92
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
9 085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามฟุตซอล 21 ส.ค. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
10 086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สนามเทนนิส คอร์ดสอง 20 ส.ค. 2565 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.