หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 239 1.000 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 240 2.000 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 241 3.000 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 242 4.000 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 243 5.000 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนงนุช สวัสดิผล
2 นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดี
3 นางบงกช สนธิ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.