หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 169 28.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
2 170 29.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
3 171 30.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.