หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 237 13.000 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 ทีม 9 คน/ครู 4 คน 13
2 238 14.000 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 4 คน 11
3 099 52.000 การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 73
4 100 53.000 การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 77
5 101 54.000 การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 46
6 102 55.000 การวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 19
7 106 56.000 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 ทีม 9 คน/ครู 4 คน 12
8 109 57.000 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 ทีม 9 คน/ครู 4 คน 13
9 222 58.000 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 4 คน 9
10 113 61.000 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ทีม 16 คน/ครู 4 คน 7
11 114 62.000 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 4 คน 8
12 116 63.000 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 20
13 117 64.000 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 13

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.