หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  081 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 2.  082 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
3.  083 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 4.  078 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
5.  079 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 6.  080 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
7.  087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 8.  084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
9.  085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 10.  086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.