หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 7
2 คณิตศาสตร์ 0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 0
6 ศิลปะ 13
7 การงานอาชีพ 13
8 ภาษาต่างประเทศ 10
9 เด็กเล็ก 5
10 อนุบาล1-3 6
11 หุ่นยนต์ 3
12 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 10
13 โครงงาน 25

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.