หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 002 1.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 58
2 003 2.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 46
3 004 3.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 19
4 005 4.000 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 80
5 006 5.000 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 79
6 007 6.000 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 47
7 008 7.000 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 25

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.