หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 002 1.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 003 2.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 004 3.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 005 4.000 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 006 5.000 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 007 6.000 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 008 7.000 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.