หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : เด็กเล็ก

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 235 5.000 เริงเล่นเต้น-Dancer ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 227 20.000 ฮูลาฮูปประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 228 22.000 การต่อเลโก้ ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 230 24.000 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 229 26.000 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : เริงเล่นเต้น-Dancer ศูนย์เด็กเล็ก

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.