หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 075 89.000 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 62
2 076 90.000 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 36
3 077 91.000 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 18

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.