หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 059 75.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 54
2 060 76.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 32
3 061 77.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
4 063 78.000 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
5 064 79.000 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
6 065 80.000 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
7 066 81.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
8 067 82.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
9 068 83.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
10 069 84.000 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 26
11 070 85.000 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
12 071 86.000 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
13 072 87.000 การจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 4 คน/ครู 2 คน 32

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.