หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 081 65.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 26
2 082 66.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 19
3 083 67.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 12
4 078 68.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 61
5 079 69.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 45
6 080 70.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 22
7 087 71.000 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 10 คน/ครู 4 คน 6
8 084 72.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 24
9 085 73.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 13
10 086 74.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 7

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.